สินชัยห้องเย็น
ห้องเย็นเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมและระบบ COLD CHAIN ของไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สินชัยห้องเย็น
ห้องเย็นเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมและระบบ COLD CHAIN ของไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัท สินชัยห้องเย็น จำกัด

เราพร้อมที่จะให้บริการแช่เยือกแข็ง แช่เย็นสินค้า
โดยคุณภาพและบริการของเราได้รับการรับรองมาตรฐานห้องเย็นจากกรมประมง
และมาตรฐานห้องเย็นระดับห้าดาวจากกรมการค้าภายใน

บริการของเรา

การแช่เยือกแข็ง

ห้องเก็บสินค้า

บริการบรรจุสินค้าและรีแพ็คสินค้า

การบริหารสินค้าคงคลัง